Garownie skracają proces pieczenia

Komórki drożdży giną w temperaturze 60  stopni Celsjusza i rosną znacznie wolniej w temperaturach poniżej 20 stopni Celsjusza. Podczas gdy idealna temperatura może się różnić w zależności od rodzaju ciasta, niezbędne zawsze jest zapewnienie temperatury na odpowiednim poziomie. 

Automatyczna garownia pozwala przygotować ciasto do pieczenia

automatyczne garownieJest to kluczowy komponent każdej piekarni – został specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić kulinarnym rzemieślnikom idealne warunki do osiągnięcia najlepszych chleba, pączków i rogalików. Nie jest tajemnicą, że automatyczne garownie pozwalają odpowiednio przygotować ciasta przed pieczeniem, kiedy pozwalasz mu podnieść się poprzez fermentację drożdży. Ponieważ ciasto najlepiej rośnie w ciepłym i wilgotnym otoczeniu, garownia pozwoli Ci ustawić idealny poziom temperatury i wilgotności, aby uzyskać odpowiednie, powtarzalne wyniki. Komercyjni piekarze zazwyczaj używają dużych, kontrolowanych pod względem temperatury i wilgotności garowni, podczas gdy w domu piekarze stosują różne metody, aby stworzyć ciepłe, wilgotne środowisko do wzrostu ciasta. Przykładem może być domowy piekarnik z miską wody i włączonym światłem pilotującym, pojemnik z miską gorącej wody (woda jest wymieniana okresowo w celu utrzymania ciepła) lub blat kuchenny. Ciepłe temperatury zwiększają aktywność drożdży, co powoduje wzrost produkcji dwutlenku węgla i szybszy przyrost masy ciasta. Garownie pozwalają ustabilizować temperaturę na poziomie najbardziej sprzyjającym rozwojowi drożdży.

Typowa garownia działa poprzez kontrolę temperatury i wilgotności wewnątrz piekarnika, co pozwala na szybsze rośnięcie ciasta bez wysychania. Ciepło i wilgotność pieca powodują aktywację drożdży i wytwarzanie większej ilości dwutlenku węgla.